Helende klanken

In de trainingen die ik gedurende vele jaren heb gedaan in de Chinese bewegingsleer Healing Tao, heb ik veel ervaring opgedaan met de Helende Klanken.De Chinese gezondheidsleer gaat uit van de werking van het meridiaanstelsel met bijbehorend orgaansysteem van vijf organen. Elk orgaan heeft zijn eigen karakter met bijbehorende kleur, emotie, gevoel en klank. Helende klanken kunnen stabiliserend werken wanneer er een disbalans is in emoties.

Soms geef ik tijdens een sessie een of meer helende klanken als oefening mee, aanvullend op de behandeling. Daarnaast organiseer ik af en toe een meerdaagse cursus om klanken goed te ervaren en onder de knie te krijgen om zelf thuis toe te kunnen passen.